Eén op de zes jongeren zit zonder werk door COVID-19

Meer dan één op de zes jongeren is gestopt met werken sinds het begin van de coronapandemie. Jongeren die tewerkgesteld blijven, zien hun werkuren dalen met 23%. Het aantal jobs dat tijdens het tweede kwartaal verloren is gegaan, beloopt 305 miljoen voltijdse banen, meldt de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in de nieuwe publicatie ‘Covid-19 en de wereld van werk’

Jongeren worden extra hard getroffen door de pandemie. De belangrijke en snelle stijging van de jeugdwerkloosheid sinds februari treft jonge vrouwen meer dan jonge mannen, aldus de IAO.

Verstoring markt voor jongeren

De coronapandemie treft jongeren op drie manieren: de crisis heeft een vernietigend effect op hun werkgelegenheid, verstoort het onderwijs en opleidingen, en verkleint de kansen van jongeren die tot de arbeidsmarkt willen toetreden of van job willen veranderen. Met 13,6% lag de jeugdwerkloosheid in 2019 al hoger dan voor eender welke andere groep. Wereldwijd waren er ongeveer 267 miljoen jongeren die geen werk hadden en geen onderwijs of opleiding volgden.

“De economische crisis treft jongeren – vooral vrouwen – harder en sneller dan welke andere groep. Als we nu geen actie ondernemen om hun situatie te verbeteren, kunnen we de gevolgen van het virus nog tientallen jaren voelen. Als hun talent en energie worden gefnuikt door een gebrek aan kansen of vaardigheden, zal dat onze toekomst schaden en het veel moeilijker maken om een betere economie op te bouwen na corona”, zegt Guy Ryder, directeur-generaal van de IAO.

De studie bekijkt ook maatregelen om een veilige omgeving te creëren voor de terugkeer naar het werk. In landen die goed testen en COVID-19 opsporen, vermindert de gemiddelde daling van de werkuren met de helft. De IAO noemt drie redenen: testen en opsporen vermindert de afhankelijkheid van strikte lockdownmaatregelen, bevordert het vertrouwen van de burgers en stimuleert zo de consumptie en ondersteunt de werkgelegenheid, en helpt de operationele verstoringen op de werkplek tot een minimum te beperken.

Meer dan 300 miljoen jobs gingen verloren

De IAO voorspelt een daling van het aantal werkuren met 4,8% tijdens het eerste kwartaal van 2020 (ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019), het equivalent van 135 miljoen voltijdse banen (uitgaand van een 48-uren werkweek). Het aantal jobs dat tijdens het tweede kwartaal verloren is gegaan blijft stabiel (tegenover een eerdere raming): 305 miljoen voltijdse banen.

In Noord- en Zuid-Amerika zal het aantal werkuren tijdens het tweede kwartaal met naar verwachting 13,1% dalen tegenover het niveau van voor de crisis. In Oost-, Noord- en West-Europa verwacht de IAO een daling met respectievelijk 12, 12,2 en 13,3%. Zuid-Europa zou 17,3% van het aantal werkuren verliezen tijdens het tweede kwartaal. Voor Centraal-Azië komt de IAO uit op -12,9%.

De IAO roept op tot dringende maatregelen ter ondersteuning van werknemers en bedrijven, aan de hand van vier actiepijlers: werknemers op de werkplek beschermen, de economie en werkgelegenheid stimuleren, ondernemingen, werkgelegenheid en inkomens ondersteunen en tripartiet sociaal overleg om oplossingen te vinden.

Het bericht Eén op de zes jongeren zit zonder werk door COVID-19 verscheen eerst op Metro.