Veiligheidsraad beslist vandaag over horeca, toerisme en uitbreiding bubbels

De N

ationale Veiligheidsraad van vandaag wordt voor verschillende sectoren een cruciale bijeenkomst. De politici zullen onder meer beslissingen nemen over de heropstart van horeca en toerisme in eigen land, en over in welke mate sport en cultuur mogelijk wordt. Daarnaast wordt er duidelijkheid verwacht over een uitbreiding van de contactbubbels. De

b

eslissingen binnen de Nationale Veiligheidsraad (NVR) zijn voorbereid door de GEES, de werkgroep die verantwoordelijk is voor de exitstrategie. Omdat alle indicatoren intussen al wekenlang dalen, wordt verwacht dat de Veiligheidsraad voor verschillende sectoren goed nieuws zal hebben. Der

de fase van de exitstrategie Op t

afel ligt immers de derde fase van de exitstrategie. Eind april kwam de NVR al overeen dat die derde fase