Ben Kramer en Jacques Herb brengen eerbetoon aan Pierre Kartner

Ben Kramer en Jacques Herb nemen samen een nummer op waarin ze een eerbetoon brengen aan hun beider ontdekker Pierre Kartner.