Patrick Loobuyck: “We willen per se zin geven aan de coronacrisis, terwijl die vaak ontbreekt”

Onder een stralende zon stappen we op veilige afstand de stadswoning binnen van Patrick Loobuyck (45). De professor filosofie heeft zich de laatste jaren ontwikkeld als een belangrijke stem in het publieke debat, waar hij steevast op kritische wijze onze samenleving en haar machthebbers onder de loep neemt. In coronatijden was hij één van de weinigen die vragen durfde stellen bij de genomen maatregelen.

“Als politiek filosoof denk ik na over wat de overheid wel en niet mag doen”, verduidelijkt de geboren Bruggeling z’n bio op Twitter. “Ik beschouw mezelf als een liberale politiek filosoof, wat betekent dat ik ervan uit ga dat de overheid in de eerste plaats onze fundamentele vrijheden moet beschermen.”

Vind