Opmerkelijke archeologische vondst in Leuven: graf met 2 skeletten en mondharp

In Leuven is tijdens werkzaamheden aan het Sint-Jacobsplein een graf gevonden met twee skeletten. Het graf dateert uit de periode van de 16e tot de 18e eeuw en bevindt zich buiten het kerkhof van de Sint-Jacobskerk. Het opvallendste is dat een van de twee skeletten begraven is met een mondharp.