Nieuwe toekomst voor Sint-Anneke Plage

Stad Antwerpen
©Stad Antwerpen

Het Antwerpse college beslist het ontwerp voor het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Sint-Anneke Plage voor te leggen aan de gemeenteraad voor definitieve vaststelling. Hiermee ligt er een bestemmingsplan klaar als basis om Sint-Anneke Plage opnieuw leven in te blazen, met rechtszekerheid en meer mogelijkheden voor de horeca en de jachthavenclubs en meer groen.

Met de combinatie van rust, open ruimte met veel water en groen en de nabijheid van de binnenstad heeft Sint-Anneke Plage alles in huis om terug de recreatieve cluster van Linkeroever te worden. Om die troeven te kunnen uitspelen, waren er een aantal bestemmingswijzigingen noodzakelijk. De horeca was volgens het gewestplan namelijk zonevreemd. Door de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor Sint-Anneke Plage, krijgt de horeca aan de Wandeldijk rechtszekerheid en de mogelijkheid om vernieuwings- en uitbreidingswerken door te voeren.

Schepen voor stadsontwikkeling Annick De Ridder: “We willen de Plage op Sint-Anneke terug in haar oude glorie herstellen. Met dit RUP zetten we in op een betere verblijfskwaliteit van de hele zone en geven we ook de broodnodige rechtszekerheid aan de lokale horecazaken. Zij krijgen nu de mogelijkheid om vernieuwings- en uitbreidingswerken door te voeren. Zo zullen zij in de toekomst bijvoorbeeld ook kleinschalige verblijfsaccommodatie kunnen realiseren. Ook de jachthavens en het zwembad zullen hier baat bij hebben. Kortom: met veel groene open ruimte, water en recreatie zal Sint-Anneke opnieuw een parel worden!”

Juridische verankering in een ruimtelijk uitvoeringsplan

De toekomstvisie voor Sint-Anneke Plage wordt beschreven in het masterplan dat werd goedgekeurd in 2016. Met het RUP wordt deze toekomstvisie ook juridisch verankerd. Het RUP vervangt op deze locatie het gewestplan. Per zone wordt beschreven wat is toegestaan. De zone voor natuur wordt gelijk getrokken met de Europees beschermde Scheldenatuur (habitatrichtlijngebied). De open ruimte krijgt continuïteit en wordt bestendigd in 2 zones voor groen. De horeca krijgt rechtszekerheid en beperkte uitbreidingmogelijkheden. Zo zullen zij in de toekomst bv. ook kleinschalige verblijfsaccommodatie kunnen uitbaten. Op het ‘einde’ van Sint-Anneke Plage kan een baken de overgang gaan belichamen van het meer stedelijke / recreatieve deel van de Scheldeboord naar het meer natuurlijke deel (Esmoreitpark en verder).

Verder krijgen de horecazaken en jachthaven met het RUP de mogelijkheid om de vernieuwingswensen te realiseren. Om de kwaliteit van het geheel te garanderen worden per zone specifieke richtlijnen bepaald in het RUP. Verder moet in een deel van het projectgebied bij een vergunningsaanvraag steeds een inrichtingsstudie worden opgemaakt. Hierin moet worden aangetoond dat het project kwalitatief wordt geïntegreerd in de omgeving. Door zo de landschappelijke en verblijfskwaliteit van Sint-Anneke Plage te verbeteren en nieuwe mogelijkheden toe te laten, kan het gebied terug uitgroeien tot een van de trekpleisters van de stad.

Volgende stappen

Het college legt het RUP ter definitieve vaststelling voor aan de gemeenteraad in juni. In het najaar zal het RUP dan gepubliceerd worden in het Belgisch staatsblad. Vanaf dan treedt de regelgeving in voege. Een eerste concrete verandering op het openbaar domein zal dit najaar zichtbaar zijn, bij de heraanleg van de publieke ruimte op het einde van de Gloriantlaan.

Daarnaast werkt de stad ook verder aan een landschapsontwerp voor een heraanleg van de publieke ruimte van Sint-Anneke Plage. Dit maakt deel uit van het project waarin een landschapsontwerp zal worden opgemaakt voor de volledige Scheldeboorden Linkeroever. Hiervoor staat deze zomer een infotentoonstelling langs de Scheldeboorden op Linkeroever.

Meer informatie over het project is te vinden op www.antwerpenmorgen.be/sintannekeplage.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.