Home NIEUWS TMM NIEUWS PZ Antwerpen: Controleactie op vrachtwagenparking in haven – dit zijn de resultaten.

PZ Antwerpen: Controleactie op vrachtwagenparking in haven – dit zijn de resultaten.

©PZ Antwerpen

Op 20 mei controleerden verschillende politie- en inspectiediensten 202 chauffeurs en hun vrachtwagen. Dat gebeurde op een parkeerterrein aan de Noorderlaan in het Antwerpse havengebied, waar professionele chauffeurs in grote getalen het verlengde weekend, al dan niet noodgedwongen, moeten doorbrengen. De controles gebeurden onder leiding van de arbeidsauditeur en hadden hoofdzakelijk als doel het respecteren van de sociale wetgeving. Voor 135 van de gecontroleerde bestuurders bleek de werkgever geen gepaste accommodatie te voorzien: zij brachten het weekend in hun vrachtwagen door.

De actie vatte al vroeg in de ochtend aan. Rond 8 uur sloten de federale wegpolitie en scheepvaartpolitie, Politiezone Antwerpen en teams van verschillende zones uit de buurt het parkeerterrein af. Samen met (sociale) inspectiediensten met de steun van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en de European Labour Authority (ELA) en onder leiding van de arbeidsauditeur zijn alle vrachtwagens en hun chauffeurs gecontroleerd. De Civiele Bescherming stond de overheden logistiek bij tijdens de groot opgezette operatie.

Sociale wetgeving respecteren

Alle vrachtwagens die geparkeerd stonden op het terrein en waarvan de chauffeur aanwezig was, zijn gecontroleerd. De klemtoon van de controles lag op het respecteren van de sociale wetgeving. Het Mobility Package is een pakket van Europese wet- en regelgeving voor de transportsector. Die is er in het voordeel van de chauffeurs en waakt over hun arbeids- en leefomstandigheden. In die zin was de controle eerder gericht op het beleid van de werk- of opdrachtgevers van de chauffeurs. Vanzelfsprekend werden ook de boorddocumenten en de tachograaf gecontroleerd.

PZ Antwerpen
©PZ Antwerpen

Resultaten

 • Op de parking waren 341 vrachtwagens aanwezig. Alle 202 voertuigen waarvan de bestuurder aanwezig was, werden gecontroleerd.
 • Er werden in totaal 135 inbreuken vastgesteld omtrent de wekelijkse rust van de chauffeurs. De werkgevers moeten ervoor zorgen dat de chauffeurs hun wekelijkse lange rust niet in hun vrachtwagen doorbrengen, maar in een hotel of ander passend verblijf. In de praktijk blijkt echter dat er voor de chauffeurs vaak geen alternatieve rustplaats voorzien is.
 • Daarnaast werden er 70 inbreuken op de terugkeerplicht vastgesteld. Vrachtwagens moeten minstens elke 8 weken terugkeren naar het land van vestiging van de firma. En ook de chauffeur moet minstens elke 4 weken de mogelijkheid krijgen om naar huis terug te keren. Voor 35 van de gecontroleerde chauffeurs bleek dat niet het geval.
 • In totaal werd voor 255 762 euro aan boetes uitgeschreven, meestal ten aanzien van het transportbedrijf (en dus niet van de chauffeur zelf). 3 trailers werden bestuurlijk verzegeld omwille van een gevaar voor de openbare gezondheid en veiligheid, een andere werd geïmmobiliseerd wegens het ontbreken van de nodige transportdocumenten. Waar nodig zal verder onderzoek worden opgestart door de bevoegde politie- of inspectiediensten, bijvoorbeeld bij aanwijzingen van illegale tewerkstelling of buitenlandse firma’s die vanuit ons land blijken te opereren.

Vaststellingen andere inspectiediensten

©PZ Antwerpen

RSZ 

1 pv voor illegale tewerkstelling

VSI

3 onderzoeken naar illegale tewerkstelling

TWW

4 waarschuwingen veiligheid en welzijn op het werk en verder onderzoek

RVA

1 pv voor werkloosheidskaart

FOD Mobiliteit en Vervoer

1 verder onderzoek naar cabotage (het vervoeren van goederen of passagiers tussen twee punten in hetzelfde land door een bedrijf uit een ander land) en detachering van bestuurder

TSW

 • 2 pv’s t.a.v. buitenlandse firma’s voor gewoonlijke tewerkstelling in België
 • Eén Roemeense firma had van de parking zijn uitvalsbasis gemaakt. De Roemeense voertuigen keerden nooit terug naar Roemenië. De bestuurders van deze firma werden betaald volgens de Roemeense arbeidsvoorwaarden terwijl deze door de Belgische arbeidsvoorwaarden dienden betaald te worden. De 5 aanwezige trekkers werden in beslag genomen op bevel van de arbeidsauditeur. Een vermogensonderzoek wordt uitgevoerd.
 • Voor een andere buitenlandse firma die 7 trucks exploiteerde vanop de parking wordt een onderzoek ingesteld.

Deelnemers

De groots opgezette actie stond onder leiding van de arbeidsauditeur. Lokale politiezones en de federale politie sloegen de handen in elkaar met sociale – en andere inspectiediensten. Dankzij de ondersteuning van het Europese arbeidsautoriteit (ELA) werden de Belgische sociaal inspecteurs ook ondersteund door collega’s uit Bulgarije, Litouwen, Polen en Roemenië. Verder leverde de Civiele Bescherming logistieke steun.

 

 • Arbeidsauditoraat Antwerpen
 • Politiezone Antwerpen
 • Politiezone Brugge
 • Politiezone HEKLA
 • Politiezone Minos
 • Politiezone Montgomery
 • Politiezone Ronse
 • Politiezone Schoten
 • Federale wegpolitie
 • Federale scheepvaartpolitie
 • Federale luchtvaartpolitie
 • FGP Antwerpen en West-Vlaanderen, sectie mensenhandel
 • ANPA (Nationale Politieacademie)
 • Centrex Wegverkeer (expertennetwerk politie)
 • FOD Mobiliteit
 • Dienst Vreemdelingenzaken
 • Civiele Bescherming
 • European Labour Authority (ELA)
 • Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD)
 • FOD WASO – Toezicht Sociale Wetten (TSW)
 • FOD WASO – Toezicht Welzijn op het Werk (TWW)
 • Rijksinstituut Sociale Verzekeringen Zelfstandigen (RSVZ)
 • Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ)
 • Rijksdienst voor Arbeidsvooziening (RVA)
 • Vlaamse Sociale Inspectie (VSI)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

error: © TMM MEDIA
Mobiele versie afsluiten