Onderzoek: plotselinge natuursterfte op komst voor 2030

Recent onderzoek in het tijdschrift Nature heeft uitgewezen dat de extinctie van dier- en plantensoorten wel eens heel abrupt zou kunnen plaatsvinden. Als we de klimaatopwarming niet tegenhouden, zijn tropische oceanen al voor 2030 slachtoffer.

Dat de tijd tikt voor moeder aarde en haar bewoners, staat buiten kijf. Jaarlijks weerkerende berichten over het verbleken van de koraalriffen en het uitsterven van diersoorten, zijn alarmerend. Over wanneer het exact te laat zou zijn voor onze flora en fauna, is minder duidelijkheid. Volgens een nieuwe studie zouden we als de temperatuur aan hetzelfde tempo blijft stijgen al in 2030 te maken kunnen krijgen met een grote en abrupte natuursterfte.

Domino-effect

De onderzoekers, die hun bevindingen publiceerden in