Waarom kunst essentieel is voor democratie en mensenrechten

De voorbije week ging veel aandacht naar de mogelijke besparingen in de kunst- en cultuursector. Hierbij werd een belangrijke dimensie in het debat wat over het hoofd gezien: dat kunst elementair is voor een gezonde democratische samenleving, waarin mensenrechten worden gerespecteerd. Dit heeft alles te maken met de essentiële rol die kunst vervult in onze samenleving: ze stimuleert en geeft vorm aan het inlevingsvermogen.