“Ultima Thule” of hoe het verste punt altijd verder opschuift

De Nasa heeft het hemellichaam Ultima Thule bereikt met de sonde New Horizons. Ultima Thule is het verste ruimtelichaam dat de mens ooit heeft verkend. "Ultima Thule" is een mythisch begrip met een lange voorgeschiedenis en veel weerklank in de kunst.