Rekenkamer: NPO heeft weinig inzicht in bestedingen van omroepen

De NPO heeft weinig inzicht in de doelmatigheid van de bestedingen van de verschillende omroepen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat de NPO zijn wettelijke taak om te zorgen voor doelmatige uitgaven niet kan waarmaken.