Oproep: schrijf zelf de tekst van “Het Groot Dictee Heruitgevonden”

In december vindt opnieuw “Het groot Dictee Heruitgevonden” plaats in vele bibliotheken. Voor de tekst wordt een beroep gedaan op het grote publiek. Iedereen kan in de pen kruipen om een "meeslepende" tekst te bedenken.