Na de Open Monumentendag de Open Monumentenkaart

Op de Open Monumentendag, die qua bezoekersaantal even succesvol was als andere jaren, is de Open Monumentenkaart gelanceerd, een (betalende) lidkaart.