Kolonies Wortel en Merksplas stap dichter bij erkenning werelderfgoed

Op de Unesco-conventie in Manama in Bahrein hebben de Vlaamse en Nederlandse kolonies van Weldadigheid de zogenoemde referral-status gekregen. Dat betekent dat ze volgend jaar mogen herkansen. De indieners van de de kandidatuur van de kolonies geloven dat ze stevige nieuwe argumenten hebben en dat ze er volgend jaar bij zullen zijn.