Fajah Lourens: ‘geluk zit niet in een perfect lijf’

Ook Fajah Lourens zegt wel eens onzeker te zijn over haar lichaam. Inmiddels heeft ze zich gerealiseerd hoe belangrijk zelfacceptatie is.