Enkele opvallende werken van Panamarenko

De Belgische kunstenaar Panamarenko, die vandaag overleden is, is niet in een vakje te stoppen. Zijn werk bevindt zich op het kruispunt van kunst, technologie en pure verbeelding. Vliegen, en dan vooral vliegen op eigen kracht, is een thema dat vaak weerkeert in zijn werk. Naast allerlei vliegtuigen en tuigen om te vliegen zijn ook boten, auto’s en dinosaurusachtige vogels prominent aanwezig in zijn oeuvre.