EcoHuis Antwerpen werkt EnergieHuis uit met steun van Eandis

©stad antwerpen

Het EcoHuis, het energie- en milieuadvies- en demonstratiecentrum van de stad Antwerpen, en netbeheerder Eandis gaan vanaf mei 2016 intensiever samenwerken om de Antwerpenaar te adviseren hoe eenvoudig energie te besparen. Daarvoor bouwen ze samen het EnergieHuis in het EcoHuis verder uit. Concreet houdt dit in dat bezoekers er nu ook na afspraak terechtkunnen voor REG-advies* rond bouwen en verbouwen door netbeheerder Eandis.

De stad Antwerpen en netbeheerder Eandis lanceerden vandaag het EnergieHuis, een gezamenlijk project om hun klantendiensten te optimaliseren én tegelijkertijd het Vlaamse energie- en klimaatbeleid op lokaal niveau te versterken.

Dankzij deze uitgebreide samenwerking vinden Antwerpenaars een ruimer aanbod ‘energiediensten’ op één adres. Het EnergieHuis wordt ingericht in het EcoHuis op de Turnhoutsebaan. Naast de al bestaande dienstverlening kunnen bezoekers er voortaan op afspraak terecht bij het klantenpunt op maat van Eandis voor advies over Rationeel Energie Verbruik (REG*). Bijkomend voordeel is dat het EcoHuis al beschikt over een demonstratie- en educatief centrum dat de boodschap van beide partners met praktijkvoorbeelden kan ondersteunen.

Gezamenlijke adviesbalies

Het project start op 12 mei voor een testfase van één jaar. In deze testfase biedt Eandis in eerste instantie haar dienstverlening met REG-advies* rond bouwen en verbouwen aan bij haar klantenpunt in het EcoHuis. De dienstverlening bij Eandis gebeurt op afspraak en is een aanvulling op de bestaande adviesverlening van het EcoHuis. Geïnteresseerden kunnen een afspraak maken via het EcoHuis of klantenkantoor/website Eandis.

Eandis zal de bestaande adviesbalies en faciliteiten van het EcoHuis daarvoor inzetten. Indien de testfase positief verloopt, bekijken de partners hoe de samenwerking voor een langere periode uitgewerkt kan worden. Uit deze eerste samenwerking willen de stad en Eandis leren of een samenwerking met andere stedelijke locaties in Antwerpen zinvol is. De stad nodigde ook netbeheerder Infrax uit om deel te nemen aan deze testfase. Infrax is immers de netbeheerder voor het grondgebied Kiel en Hoboken, Eandis voor de andere delen van Antwerpen.

Samenwerking om Antwerps en Vlaams klimaatplan te realiseren

De stad Antwerpen beschikt over een uitgewerkt klimaatplan. Het EcoHuis Antwerpen is daarvan één van de speerpunten. Het EcoHuis staat namelijk burgers bij met raad en daad om de juiste energiebesparende investeringen uit te voeren.

De stad keert ook eigen energiepremies uit, aanvullend op die van netbeheerders Infrax en Eandis, begeleidt bij de aanvragen ervan, biedt de Vlaamse energieleningen aan en zet in op gratis energie-spaarpakketten en energieadviezen voor specifieke doelgroepen. Daaraan dragen de netbeheerders ook bij in het kader van de Vlaamse openbare dienstverplichtingen REG*.

Eandis beschikt over eigen klantenkantoren die een belangrijke rol vervullen om de engagementen op vlak van klimaatdoelstellingen te behalen. Bovendien zorgt de informatieverstrekking door deze kantoren voor het terugdringen van de energiearmoede.

Netbeheerder Eandis wil de samenwerking met steden en gemeenten rond klantendiensten versterken. Daarin past het EnergieHuis. In deze samenwerking is er veel aandacht voor kwetsbare gezinnen.

EcoHuis Antwerpen en Eandis werkten in het verleden al nauw samen. Zo biedt de stad met de steun van Eandis energiepremies aan, worden er energiescans uitgevoerd en vinden er informatiesessies plaats. Beide partners zetten ook innoverende projecten op zoals de energierenovatiecoaching die zich toespitst op Verenigingen van Mede-eigenaars. Het EcoHuis heeft daarnaast ook een oplaadterminal voor budgetmeterkaarten.

Naast Antwerpen zal Eandis experimenten opstarten in andere steden en gemeenten. Zo is er bijvoorbeeld ook in Oostende een project in voorbereiding.

*REG staat voor Rationeel Energie Gebruik: Wat is de meest efficiënte manier om energie te besparen? Welke energiepremies kan u aanvragen? Wat zijn de alternatieven voor elektrische verwarming? Dergelijke vragen worden in het EnergieHuis op maat van de huiseigenaar beantwoord.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here