Belgische kunstenaar Silvain eerst geplagieerd en nu gewild in China

Kunstschilder Christian Silvain is jarenlang geplagieerd in China. Het nagemaakte werk werd daar voor het tienvoudige van de prijs  verhandeld. Maar de plagieerder is ontmaskerd en van de weeromstuit zijn de originelen van Silvain nu extra in trek in China.