Auteursvereniging VAV vecht benoeming  Mia Doornaert aan voor de Raad van State

De Vlaamse auteursvereniging VAV stapt naar de Raad van State.  Ze gaat de benoeming van Mia Doornaert tot voorzitter van het Vlaams Fonds voor de Letteren aanvechten. Volgens het decreet moet het fonds eerst een kandidaat voorstellen, zegt VAV. Maar de Vlaamse regering benoemde Mia Doornaert zelf, terwijl het fondsbestuur nog niet voltallig was. Dat is onwettig, zegt voorzitter Matthijs De Ridder. Hij benadrukt dat het hierbij niet om de persoon van Mia Doornaert gaat.