Always look at the bright side of life!

Louis Van Dievel, schrijver en journalist, kijkt elke week met een guitige blik naar de kleine en grote actualiteit. Vandaag: katholiek Brazilië staat in rep en roer omwille van de kerstspecial van een satirisch gezelschap “Porta dos Fundos” die op streamingzender Netflix te zien.