Aandeel vrouwelijke hoofdpersonages in films vorig jaar toegenomen

Het aandeel vrouwelijke hoofdpersonages in films die in 2018 zijn uitgekomen, bedraagt 31 procent. Dat is een stijging van 7 procentpunt ten opzichte van het aandeel in het jaar ervoor.